Stappen zetten naar een meer inclusieve werkplek

We willen allemaal het gevoel hebben dat we erbij horen op het werk. Dat we gewaardeerd worden om onze vaardigheden, ervaring en perspectieven. In feite is het gevoel dat we erbij horen essentieel voor onze fysieke en mentale gezondheid, evenals voor onze prestaties op het werk. Dus hoe kunnen we werkplekken creëren waar iedereen zich thuis voelt? Het begint ermee dat ieder van ons actie onderneemt om onze werkplek inclusiever te maken.

Bewustzijn

Een van de eerste stappen die we kunnen nemen om een ​​meer inclusieve werkplek te creëren, is ons meer bewust te worden van onze eigen persoonlijke vooroordelen. We hebben ze allemaal – het is de menselijke natuur. Maar als we ons niet bewust zijn van onze vooroordelen, kunnen ze ons ertoe brengen aannames en oordelen over anderen te maken die niet juist of eerlijk zijn.

Dus, wat kunnen we doen? Wees nieuwsgierig naar de mensen met wie je werkt en probeer ze te zien als individuen met hun eigen unieke achtergronden, ervaringen en perspectieven. Als je merkt dat je een aanname maakt over iemand, stop dan en vraag jezelf af waarom je het doet. Is het echt waar? Of projecteer je gewoon je eigen vooroordelen op hen?

Empathie

Empathie is de sleutel tot het creëren van een inclusieve werkplek. Empathie is het vermogen om de wereld door de ogen van iemand anders te zien en te begrijpen hoe die zich voelt. Het is iets anders dan sympathie, dat is wanneer je je slecht voelt voor iemand vanwege wat ze ervaren. Met empathie ervaar je eigenlijk dezelfde gevoelens als de ander.

Empathie is belangrijk op de werkplek omdat het ons in staat stelt relaties op te bouwen met de mensen met wie we werken, zelfs als we niet dezelfde achtergrond of ervaringen delen. Wanneer we ons kunnen inleven in anderen, openen we de communicatielijnen en creëren we een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Actie

Zodra u zich bewust wordt van uw persoonlijke vooroordelen en leert u zich in te leven in anderen, is het tijd om actie te ondernemen om uw werkplek voor iedereen inclusiever te maken. Dit kan betekenen dat u iemand belt wanneer deze een bevooroordeelde opmerking maakt of ervoor zorgt dat uw team de diversiteit van uw organisatie als geheel weerspiegelt. Welke actie u ook onderneemt, zorg ervoor dat deze voortkomt uit een plaats van respect en begrip voor anderen.

Ook een inclusieve werkplek?

Het creëren van een werkplek waar iedereen het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort, begint wanneer ieder van ons actie onderneemt om onze werkplek inclusiever te maken. We kunnen dit doen door ons bewust te worden van onze persoonlijke vooroordelen, empathie te oefenen en actie te ondernemen om onze werkplekken voor iedereen gastvrijer te maken. Door van inclusie een prioriteit te maken op het werk, kunnen we gezondere, productievere en innovatievere organisaties creëren.